Bülten 8

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

           

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ

AB'ye Biyosidal Ürün Gönderenler Dikkat!

1 Eylül 2015 tarihinden itibaren Biyosidal Ürünler Tüzüğü Madde 95 kapsamında AB’de piyasaya sürülen ürünler için aktif madde tedarikçisi ya da tedarikçisi yer almıyorsa bu aktif maddenin kullanıldığı ürünün üreticisinin Madde 95 listesinde ilgili ürün tipi için yer alma zorunluluğu bulunmaktadır. Madde 95 listesi Ajans'ın sayfasında yayımlanmaya başlamıştır.

AB'ye biyosidal ihracatı yapan firmalarımızın öncelikli olarak kullandıkları aktif madde tedarikçisinin Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yayımlamış olduğu Madde 95 listesinde ilgili ürün tipi için yer alıp almadığının kontrolünü yapması, AB dışında bir tedarikçiden aktif madde temin ediliyorsa (Madde 95 listesinde AB dışı üreticilerin AB’deki Yasal Temsilcisinin ünvanı ile yer aldığı için) tedarikçisiyle iletişime geçip, Komisyon tarafından kullanılması tavsiye edilen madde tedarikçisi/ürün tedarikçisi konfirmasyon mektupları ile yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidinin alınması gerekmektedir.

Konfirmasyon mektupları için tıklayınız.

AKA’ya Birlik İzni için İlk Başvurular Yapıldı


BPR ile gelen yeniliklerden biri olan Avrupa Komisyonu tarafından verilen Birlik İzni tüm üye devletlerde geçerli olması açısından Tüzükte öne çıkmaktadır. Ancak Birlik İzni rodensitler ve anti-fouling ürünler için 2020 yılına kadar alınamamaktadır.

Birlik İzni tüm Üye Devletlerde ulusal izin kapsamında haklara sahip olmayı sağlamaktadır. Bu kapsamda 2 birlik izin başvurusu Avrupa Kimyasallar Ajansı’na sunulmuştur. Bu başvurular iodine aktif maddesini içeren Biyosidal Ürün Aileleri için sunulmuştur. Bu ürünler Biyosidal Ürün Tipi 3’dür.
Bir Biyosidal ürünün Birlik İzni alması durumunda tüm AB’de ilave izin prosedürü olmaksızın dolaşımı serbesttir. Ajans gelecekte bir çok ürün için bu başvurunun yapılmasını beklediğini duyurmuştur.

3. Biyosidal Paydaşlar Toplantısı 1 Eylül 2015'de

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) 1 Eylül 2013'den itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile ilgili tarafları bir araya getirmek, yeni işleyişle ilgili bilgiler vermek, ilgili tarafların yaşanan sıkıntılarını paylaşmalarını sağlamak ve Ajans’ın hedef ve önceliklerini açıklamak amacıyla 1 Eylül 2015 tarihinde Helsinki'de 3. Biyosidal Paydaşlar Toplantısı'nı düzenleyecektir.
Toplantıya Komisyon, Yetkili Otoriteler ve ilgili taraflardan yoğun bir katılım beklenmektedir.Daha önceki iki toplantıya Avrupa Birliği dışından Amerika, Çin, Hindistan, Mısır, Japonya gibi ülkelerden firmalarda AB’ye yaptıkları ihracat kapsamında katılım sağlarken, Türkiye’den  1 Eylül 2013 tarihi sonrası Biyosidal Yardım Masası görevini yürüten İMMİB Yardım Masamız da katılım sağlayacaktır.

Toplantıdaki tartışmalar twitter üzerinden  @EU_ECHA ve #BiocidesDay etiketinden takip edilebilir. 

İşlem Görmüş Eşyalar İçin Rehber Hazır

Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında işlem görmüş eşyalar AB'de hala tartışılıyor. Özellikle AB dışındaki biyosidal paydaşları işlem görmüş eşya ticaretinde yaşanması muhtemel potansiyel engellerle ilgili Komisyona resmi başvuruda bulundu. Diğer taraftan PAN Almanya (Pestizid Aktions-Netzwerk E.V.) tarafından biyosidalle işlem görmüş eşyalar için BPR kapsamında rehber hazırlanmıştır. Rehberde Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün getirdiği yükümlülükler, riskler ürün gruplarına göre detaylıca işlenmiştir.

 

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

Bookmark and Share