Bülten 9

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ - Sayı:9 

Biyosidal Ürünler Komitesi'nden Yeni Görüşler!

AB’de 2000 yılında, piyasadaki mevcut biyosidal ürünlerin içerdiği biyosidal aktif maddeler için bir gözden geçirme programı başlatılmıştır. Bu program 2024 yılında tamamlanacak olmasıyla birlikte Avrupa’daki mevcut izinli aktif maddelerin toplam listesini oluşturmayı amaçlamaktadır. Aktif maddelere ilişkin bu AB programına paralel olarak, ürünler için izin başvuruları yapılmaktadır.

Avrupa Kimyasallar Ajansı Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında Gözden Geçirme Programı’nda 750 aktif madde/ürün tipi kombinasyonu olduğunu, bunun 120 tanesinin onaylandığını, 630 tanesinin 2024 yılına kadar değerlendireceğini duyurmuştu. Diğer taraftan Ajans 14 Aralık 2015 tarihli duyurusunda 14 aktif maddenin daha onaylandığını duyurdu, son onaylarla birlikte toplamda 2015 yılında 50 aktif madde görüşü onaylanmış oldu.

Yeni onaylanan görüşler dezenfektan, ahşap koruyucu, slimisit ve insektisit olarak kullanılan biyosidal ürün aktif maddelerini içermektedir. Komite yaptığı açıklamada 2014 yılına göre onaylanan görüşlerde %50 artış olduğunu bildirdi.

Biyosidal Ürün Birlik İzni için Yaklaşan Son Tarihler

Bir biyosidal ürünün AB pazarında kalabilmesi için içerdiği aktif maddenin onaylanma durumuna göre değişen ilgili son tarihe kadar ürün izin başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. 2016 yılı içerisinde 11 madde için spesifik son tarihler yaklaşmaktadır, dolayısıyla bu maddeleri içeren ürünlerin zamanında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Aktif Madde

EC No.

CAS No.

Ürün Tipi

Son Tarih

Folpet

205-088-6

133-07-3

6

1 Ocak 2016

Permethrin

258-067-9

52645-53-1

18

1 Mayıs 2016

Alpha-Cypermethrin  

67375-30-8

18

1 Temmuz 2016

Bacillus sphaericus 2362, strain ABTS-1743  

143447-72-7

18

1 Temmuz 2016

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, strain SA3A    

18

1 Temmuz 2016

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

1, 2,4

1 Temmuz 2016

Clothianidin

433-460-1

210880-92-5

18

1 Ekim 2016

MIT

220-239-6

2682-20-4

13

1 Ekim 2016

Glutaraldehyde

203-856-5

111-30-8

2, 3, 4, 6

1 Ekim 2016

IPBC

259-627-5

55406-53-6

13

1 Aralık 2016

DCPP

429-290-0

3380-30-1

1, 2, 4

 1 Aralık 2016

Aktif Maddelerin Ruhsat İptali Hakkında Uygulama Başladı 

Sağlık Bakanlığı THSK Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 10/10/2014 tarihli ve L 294 sayılı nüshasında yayımlanarak 31/10/2014 tarihinde yürürlüğe giren 1062/2014/EU sayılı Avrupa Komisyonu Kanun Hükmünde Kararnamesinin Ek-II'si Bölüm 2'sinde yer alan ürün tiplerine karşılık belirtilen aktif maddelerin biyosidal ürünlerde aktif madde olarak kullanımlarına ilişkin olarak verilen 12 aylık sürenin sona ermesine binaen Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (AKA) aktif madde listelerinde yer almayan ve Bakanlık tarafından sunulan listede yer alan ürün tiplerine karşılık gelen aktif maddeleri içeren ve ülkemizde ruhsatlandırılmış ürünlerin ruhsatlarının iptali, envanter kaydı yapılmış ürünlerin envanterden çıkarılması ile piyasada bulundurulması için 01/06/2016 tarihine kadar, mevcut ürünlerin kullanımı için 01/12/2016 tarihine kadar süre verilmesi ve mevcut ruhsatların 01/06/2016 tarihine kadar iade edilmesine yönelik Makam Oluru yayımlamıştır.

Triflumuron biyosidal ürünlerde aktif madde olarak kullanılamayacak 

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 29/09/2015 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayımlanarak 20/10/2015 tarihinde yürürlüğe giren 2015/1736 sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararı’nda yer alan Triflumuron (EC No 264-980-3; CAS No 64628-44-0) aktif maddesinin biyosidal ürünlerde aktif madde olarak kullanımı durdurulmuştur.

AB’deki uygulamaya yönelik ülkemizde ruhsatlandırılmış ürünlerin ruhsatlarının iptali, envanter kaydı yapılmış ürünlerin envanterden çıkarılması ve stok tüketimi (piyasadan kaldırılma tarihi) için 21/10/2015 tarihli ve 2015/7816 sayılı Sağlık Bakanlığı oluru ile 01/06/2016 tarihine kadar süre verilmiştir. 

  • Avrupa Birliği Komisyonu uygulama kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

Ruhsatlara Yönelik Virüs Testleri için Yurtdışı Yolu açıldı

Ülkemizde Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ürünlere ruhsat verilebilmesi için ürünün kullanım iddiasına göre bakteri mantar ve virüslere ilişkin biyolojik etkinlik testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Ürün sayısının çok fazla olması, yetkilendirilmiş laboratuvarlara kapasitelerinin çok üstünde başvuruların olması ve biyosidal ürünlerin ruhsatlandırmaya esasa virüs testlerinin tamamının Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılamaması nedeniyle virüs testlerinin orijinal ambalajındaki numune analiz sertifikası ile birlikte yurt dışında iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) yürüten veya analiz parametrelerinde akredite olmuş laboratuvara yaptırılabilmesine ilişkin Bakanlık Oluru yayımlanmıştır. 

Makam oluru için tıklayınız.

 

 

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

Bookmark and Share