Bülten 10

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ - Sayı:10 

Biyosidal Ürünler Komitesi'nden Yeni Görüşler!

Biyosidal Ürünler Komitesi (BPC) insektisit, koruyucu, slimicid (Salyangoz Sümüğü Önleyicileri) ve veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünlerde kullanılan dört aktif madde için onay görüşü sunmuştur. Diğer taraftan rodentisit olarak kullanılan sekiz aktif maddenin onayının yenilenmesine yönelik destekleyici görüş sunmuştur.

Onaylanan aktif maddeler ve ilgili ürün tipleri şunlardır;
Peracetic Asit  (Ürün tipi 11 ve 12 için)
Cyanamide (Ürün tipi 3 ve 18 için)
Piperonylbutoxide (PBO) (Ürün Tipi 18 için)
Epsilon-momfluorothrin (Ürün Tipi 18 için)

Onaylarının yenilenmesine yönelik görüş bildirilen aktif maddeler ise chlorophacinone, coumatetralyl, warfarin, bromadiolone, difenacoum, brodifacoum, difethialone, flocoumafen’dir. Bu aktif maddeler Ürün Tipi 14 için kullanılmaktadır.

Biyosidal Paydaşlar Toplantısı 1 Eylül'de Düzenlenecek


Avrupa Kimyasallar Ajansı 4.Biyosidal Paydaşlar gününü 1 Eylül 2016 tarihinde düzenleyecek. Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında tüm yeni gelişmelerin, araçların ve ülke tecrübelerinin paylaşılacağı toplantının ana gündem maddeleri Üye Ülke ceza uygulamaları, IT gelişmeleri, Birlik İzni ve AKA/Komisyon gelişmeleri olarak belirlenmiştir.
Toplantıda ana olarak endüstri sorularına, firma uygulamalarına odaklanacağı duyurulmuş olup, Ajans yetkilileriyle birebir görüşme randevuları verilmektedir. Bu kapsamda kayıtların Ajansın sayfasından 17 Ağustosa göre yapılacağı duyurulmuştur.

Biyosidal Uygulama Modülü devreye girdi


Türkiye’de biyosidal ürünlerin uygulamalarının elektronik sistem üzerinden yapılabilmesi için Türk Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürünler Takip Sistemi (BÜTS) hazırlandı ve Biyosidal Uygulama Modülü ile devreye girdi.

Biyosidal uygulama yapan firmaların kayıtlarının 30.06.2016 tarihine kadar Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından, “http://biyosidalkurumsal.thsk.gov.tr” web  adresinden yapması gerekiyor. “Uygulayıcı firmalar” alt sekmesinden “Yeni Uygulayıcı Firma”  girişinden şirket bilgileri, iletişim bilgileri, başvuru belgeleri, personel bilgileri girişleri yapılabilir. Halk Sağlığı Müdürlüğünden şifre almak kaydıyla, 01.07.2016 tarihi itibarıyla firmalar tarafından “http://biyosidaluygulama.thsk.gov.tr/“ web adresinden saha uygulamalarına ilişkin bildirimlerin yapılması gerekiyor.

İşlenmiş Eşya Broşürümüz Hazır

Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin “Biyosidal Ürünler Tüzüğü” Ek I’de yer alması veya Tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi gerekmektedir. Söz konusu Tüzüğe göre, işlenmiş eşyaların içerdiği aktif maddelerin onay başvurusunun en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.1 Mart 2017 sonrası onaylanmamış bir aktif madde ile işlem görmüş eşyanın pazara sunulması mümkün olmayacaktır

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu Tüzükden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olması amacıyla http://biyosidal.immib.org.tr/Portals/1/Biyosidal-esya-brosuru.pdf  adresinde “Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar Broşürümüz”  yayımlanmıştır.

İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürün Analizleri'ne Yeni Uygulama

           

Sağlık Bakanlığı "insan hijyenine yönelik biyosidal ürünlerin" analiz sonuçları değerlendirilirken tereddüt oluştuğunu ve analiz sonuçlarının güncel farmokope kriterlerine göre değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin görüş sorulduğunu bildirmiştir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir ürüne ithal veya üretim izni verilebilmesi için, üründe kullanılan aktif maddenin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereği Liste A, Liste 1 ve Liste 1A'da ilgili ürün tipinde tanımlı olması ve analizlerinin 22.06.2015 tarihli ve 5102 sayılı Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esaslarında yer alan sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.
Bununla birlikte Bakanlık numune sahiplerinin talep etmesi halinde ürün tipi 1 olarak yer alan "insan hijyenine yönelik biyosidal ürünlerin" analizleri yapılırken ve değerlendirilirken güncel Avrupa famakopelerinde yer alan kriterler dikkate alınarak uzun süreli stablite testlerine devam edilmesi, analiz raporunda dikkate alınan farmokope ve sınır değerinin belirtilerek analiz raporu ile birlikte iletilmesine yönelik Makam Oluru yayımlamıştır.

 

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

Bookmark and Share