Bülten 13

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masamız için bize ulaşın: 0 212 454 06 31-33

v

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ - Sayı:13

Biyosidal Ürün İzinlerine Esneklik Geldi   

Tüzükte yer alan aynı biyosidal ürün izinleri endüstriden gelen talepler üzerine yeni seçeneklerle güncellendi. Firmalar belirli bir ürün için Birlik İzni başvurusu yaptıysa dahi Ulusal İzin alabilecekler. Bu uygulama 1 Kasım 2016 itibariyle başlamıştır.

Biyosidal Ürünler Tüzüğü bir biyosidal ürün için alınmış ya da devam eden bir izin süreci olsa dahi ikinci izin alınabilmesine yönelik bir prosedür sunmaktadır.

Tüzükte yapılan bu güncelleme ile, firmalar aynı zamanda bu izin prosedürünü aşağıdaki durumlar için de kullanabileceklerdir;

  • Bir biyosidal ürün ailesi içinde yer alan bir ürün için izin alınmışsa ya da başvurusu yapılmışsa;
  • Bir biyosidal ürün ailesi (büyük bir ürün ailesinin bir parçasıysa) için izin alınmışsa ya da başvurusu yapılmışsa;
  • Bir birlik izni alınmışsa ya da başvurusu yapılmışsa ulusal izin başvurusu için.

Bahse konu Tüzük firmaların masraflarının azaltılması ve idari giderlerinin düşürülmesine yardımcı olmak üzere talepleri doğrultusunda Avrupa Komisyonu tarafından yapılmıştır. Tüzük Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 12 Ekim 2016 tarihinde yayımlanmış olup, 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Kimyasallar Ajansı bu güncellemelere izin vermesi için sistemi (R4BP3) güncelleyecektir.

Biyosidalle İşlenmiş Ürünlere Yeni Düzenlemeler Geliyor

AB’nin Biyosidal Ürünler Tüzüğü sadece AB’de piyasaya sürülen biyosidal ürünleri değil biyosidal ürünle işlem görmüş eşyaları (elektronik ürünler, mobilya, tekstil, otomobil vb.) da kapsamakta ve işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin Tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi zorunluluğu getirmektedir.

Bununla birlikte ülkemizde de AB’nin mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında birtakım gelişmeler yaşanmaktadır. Kasım ayında Sağlık Bakanlığı 3. Uluslararası Biyosidal Kongresini düzenlenmiş olup, kongre süresince biyosidal ürünlere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat, üretici sorunları, ruhsatlandırma, laboratuvar uygulamaları, işlenmiş eşya gibi çok sayıda konu başlığı tartışılmıştır.

AB Mevzuatına uyum çerçevesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalara ilişkin taslak mevzuatı oluşturmuş ve aldığı görüşler doğrultusunda taslağa son halini vermiştir. Yakın zamanda yayımlanması düşünülen Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği AB mevzuatı ve rehberi ile uyumlu şekilde uygulamaya başlayacaktır. İşlenmiş eşyalarda biyosidal ürün aktif madde ve miktarları ve kullanım şekilleri etikette açıkça belirtilecektir.

  • Kaynak: THSK

Potansiyel İkameler için Görüş Alımı Başladı

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Madde 10’da aktif maddelerin ikamesi için aday aktif maddelerin içermesi gereken koşullar verilmiştir. İkame adayı olarak kabul edilen bir aktif madde için onay ve bu onayın yenilenmesi en fazla yedi yıllık bir süre için kabul edilmektedir. Bununla birlikte değerlendirmeyi yapan Üye Ülke Komisyona kararını sunmadan önce Avrupa Kimyasallar Ajansı ilgili maddeler için kamu görüş alımı başlatmaktadır.

Ajans son olarak 18/11/2016 tarihinde Ürün Tipi 18 için sunulan “Acetamiprid” maddesini görüşe açmıştır. Ajans’ın sayfasından son olarak 17/01/2016 tarihine kadar ilgili madde için görüş sunulabilir.

Boya Sanayicileri , Onaylı Koruyucu Madde Eksikliği Yaşıyor

Biyosidal Ürünler Tüzüğü’nün (BPR) getirdiği kısıtlamalar, boya sanayicilerini zora soktu.  Boya ürünlerinde kullanımına izin verilen koruyucu madde sayısının giderek azalması, üreticilerin elini kolunu bağlıyor.

Viyana’da düzenlenen Biyosidallerle ilgili konferansta konuşan bir boya sanayi temsilcisi, boyayı korumak için kullandıkları kimyasalların ‘günden güne azaldığını’ ifade ederek, koruyuculara dayanıklı biyofilm gelişmesi tehlikesinin giderek büyüyeceğini savundu.

Boya sanayicilerinin yaygın kullandığı metilizotiazolinon (MIT) ve metilkloroizotiazolinon (CMIT) maddelerinin BPR tüketici ürünlerinde kullanımı 15 ppm ile sınırlanması, sektör tarafından bir ‘yasaklama’ olarak algılandı. Çünkü bu maddelerin o konsantrasyonlarda aktif etkilerinin olamayacağı belirtilmekte. Artık kullanılamayan diğer aktif maddeler:

  • Formaldehit (kanserojen);
  • Bronopol, (boyada emisyon testinde açığa çıkacak kadar formaldehit oluşturuyor)
  • Çinko pritiyon (İsveç tarafından üreme için toksik sınıflandırması için harmonizasyon önerisi yapıldı)

Boya sektöründe çoğu firmanın yeni koruyucular geliştirecek yaratıcı yenilikçilik kapasitesinin olmadığı  ifade edilirken küçük firmaların bu şekilde piyasada tutunmasının zor olduğuna dikkat çekildi.

3. Uluslararası Biyosidal Kongre Sonuçları Yayımlandı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile 22 – 25 Kasım 2016 tarihleri arasında 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi düzenlenmiş olup, Avrupa Kimyasallar Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü ve uluslararası kurum/kuruluş ve firmalarla birlikte 1059 kişi katılım sağlamıştır. Birliğimizi temsilen Yardım Masamız tarafından faaliyetlerimize yönelik bir sunum yapılmıştır.

Kongre süresince biyosidal ürünlere ait mevzuattan uygulama sorunlarına kadar bir çok konu tartışılmış olup, alınan kararlara yönelik sonuç bildirgesi yayımlanmıştır.

 

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

Bookmark and Share