Bülten 14

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masamız için bize ulaşın: 0 212 454 06 31-33

v

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ - Sayı:14

2017 Biyosidal Fiyat Tarifeleri Belirlendi   

06 Ocak 2017 itibari ile Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonu ve ilgili daire başkanlıkları işbirliğinde oluşturulan “Fiyat Tespit Komisyonu” tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez laboratuvarları ile Müdürlüklerine bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilen tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetlerle ilgili 2017 mali yılı fiyat tarifelerini içeren 2017 mali yılı fiyat tarifeleri kitapçığı yayımlanmıştır.
Bu kapsamda harç ücretleri güncellenmiş olup, Biyosidal Ürün Envanter Başvuru işlemleri için “Biyosidal Ürün Envanter Değerlendirme Ücreti - (250 TL)” getirilmiştir.

Birden Fazla Aktif Madde İçeren Biyosidal Ürünlere Düzenleme Geldi

Ülkemizde biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre biyosidal ürünlerde bir veya birden fazla aktif madde bulunabilir. Ancak kullanılan biyosidal ürünlerin içeriğinde kontrolsüz şekilde birden fazla aktif madde kullanılması, bazı ürünlerde yüksek doz kullanımına bazı ürünlerde de düşük doz kullanımına sebep olmaktadır. Bu durum çevreye gereğinden fazla kimyasal madde atılmasına sebep olmakla birlikte düşük doz kullanımı ayrıca haşerelerde direnç gelişimine yol açmaktadır. İstenmeyen bu durumların bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için haşere kontrolünde kullanılan birden fazla aktif maddeli biyosidal ürünler ruhsatlandırılırken uyulması gereken hususlara yönelik Türk Halk Sağlığı Kurumu tarafından Bakanlık oluru yayımlanmıştır.

Bu kapsamda daha önce Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan birden fazla aktif madde içeren ve haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerin 30.06.2017 tarihine kadar üretimine/ithalatına, üretim / ithalat tarihinden itibaren raf ömrü kadar piyasada kalmasına izin verilmesi,  bu tarihten sonra üretim / ithalat yapan ve raf ömrü geçtikten sonra piyasada bulunan ürünler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Triklosanla ilgili tartışmalı değerlendirmede karar

Avrupa Kimyasallar Ajansı Temyiz Kurulu’nun A-018-2014 numaralı dosyasıyla incelenen triklosan davasında, kurula başvuru sunanlarca triklosan maddesinin değerlendirilmesi amacıyla ilave bilgi talebine karşı itiraz edilmişti.
Triklosan sabun, diş macunu ve diğer tüketici ürünlerinde yaygın olarak kullanılan geniş spektrumlu bir anti-bakteriyel madde.
İtiraz edilen karar, itiraz edenin, kayıt dosyasında sunulanların yanısıra deniz suyu ve tatlı suda kararlılık testi, genişletilmiş tek jenerasyon üreme toksisitesi çalışmalarına ilave öğeler içerecek bir gelişimsel nörotoksisite testi ve balık cinsel gelişim testi yaptırmasını öngörüyor. Ayrıca itiraz eden firmadan trikolasnın kardiyotoksisitesi ile ilgili mevcut tüm bilgileri sunması isteniyor.
Temyiz Kurulu kararında, diğer konuların yanı sıra REACH Ek XIII’ün (ilgili koşullar) ve Madde 47’nin (ilgili bilgi), gerekçelendirme görevlerinin yanlış yorumlanması ve itiraz edilen kararda istenen bilgi gerekliliklerinin orantısızlığı ve çeşitli kanıtların kabul edilebilirliği konuları ele alındı.
Kurulun kararı, itiraz eden firmanın pek çok argümanını ve savunmasını reddetti ancak sadece maddenin kardiyotoksisitesine ilişkin bilgi talebinin iptaline karar verildi.
ECHA Temyiz Kurulu, ECHA’nın kararlarına yönelik itirazların sunulması durumunda karar vermekten sorumlu bir organ. REACH Tüzüğü 91(1).maddesinde ECHA’nın itiraz edilebilecek kararları açıklanıyor. Temyiz Kurulu, ECHA’nın bir parçası olmakla birlikte, kararlarını bağımsız ve adil bir şekilde vermek zorunda. Temyiz Kurulu kararları, Avrupa Birliği Genel Mahkemelerine temyiz edilebiliyor.

Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında 6 aktif madde onaylandı

Avrupa Kimyasallar Ajansı 19 Aralık 2016 tarihli duyurusunda Biyosidal Ürünler Komitesi’nin 13.toplantısında 6 aktif maddenin biyosidal ürünlerde dezenfektan ve koruyucu olarak kullanımının onaylandığını duyurdu.

Onaylanan aktif maddeler ve ilgili ürün tipleri şunlardır;

  • Tetra-acetylethylenediamine (TAED)’den elde edilen “Peracetic Acid” ve “sodium percarbonate” - Ürün Tipi 2, 3 ve 4;
  • Sodium hypochlorite’den elde edilen “Active chlorine” - Ürün Tipi 1, 2, 3, 4 ve 5;
  • Calcium hypochlorite’den elde edilen “Active chlorine”  - Ürün Tipi 2, 3, 4 and 5;
  • Chlorine’dan elde edilen “Active chlorine” - Ürün Tipi 2 and 5;
  • MIT - Ürün Tipi 11
  • OIT - Ürün Tipi 8

Bir aktif madde için onay ve bu onayın yenilenmesi, en fazla on yıllık bir süre için kabul edilmekte.

 

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

Bookmark and Share