İşlem Görmüş Eşyalar

İşlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin Ek I’de yer alması veya Tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan ilgili bilgilere göre etiketlerin düzenlenmesi ve bu bilgilerin talep edilmesi dahilinde 45 gün içerisinde bedelsiz olarak tüketiciye sağlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan Tüzük kapsamında biyosidal ürün üreticisi ya da ithalatçısının aşağıdaki durumlarda ürünlerini etiketlemesi gerekmektedir;

  • Eşyanın biyosidal ürünlerine ilişkin bir talep olduğunda,
  • İlgili aktif madde ile ilişkili olarak, insanlarla temas veya çevreye salınım olasılığı göz önünde bulundurularak, aktif madde onayıyla ilişkili koşulların gerekli kıldığı hususlarda,

İşlenmiş eşyaların içerdiği aktif maddelerin onay başvurusunun en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.