Madde 95 Yükümlülükleri

Tüzük Madde 95 kapsamında AB’de piyasaya sürülen biyosidal ürünler için aktif madde tedarikçisi ya da tedarikçisi yer almıyorsa bu aktif maddenin kullanıldığı ürünün üreticisinin 1 Eylül 2015’e kadar Madde 95 listesinde ilgili ürün tipi için yer alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda AB’ye biyosidal ürün ihracatı yapan firmalarımızın 1 Eylül 2015 sonrası ihracatının sekteye uğramaması için;

  • Öncelikli olarak kullandıkları aktif madde tedarikçisinin Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yayımlamış olduğu Madde 95 listesinde ilgili ürün tipi için yer alıp almadığının kontrolünü yapması,
  • AB dışında bir tedarikçiden aktif madde temin ediliyorsa (Madde 95 listesinde AB dışı üreticilerin AB’deki Yasal Temsilcisinin ünvanı ile yer aldığı için) tedarikçisiyle iletişime geçip, Komisyon tarafından kullanılması önerilen madde tedarikçisi/ürün tedarikçisi konfirmasyon mektupları ile yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidinin alınması gerekmektedir.


Konfirmasyon mektupları için tıklayınız.

Madde 95 Pratik Rehberi için tıklayınız.