Biyosidal Ürünler Tüzüğü

Avrupa Birliği’nde 27.06.2012 tarihinde yayımlanan 528/2012/EU sayılı “Biyosidal Ürünler Tüzüğü” ile Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının yüksek seviyede korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulması hedeflenmektedir.